Privacy Statement

Het Nationaal MS Fonds verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacystatement zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door donateurs, giftgevers, vrijwilligers, collectevrijwilligers, deelnemers aan activiteiten en (leefstijl)programma’s, abonnees op de nieuwsbrief en relaties verstrekte persoonlijke informatie (hierna: ‘Persoonsgegevens’), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van het Nationaal MS Fonds.

Verwerking persoonsgegevens

Het Nationaal MS Fonds behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Het Nationaal MS Fonds verzamelt persoonsgegevens bij het doneren (online en langs andere weg), het abonneren op de nieuwsbrief (jouw e-mailadres en toestemming voor de verzending), bij een bezoek aan evenementen en activiteiten van het Nationaal MS Fonds en als je je aanmeldt als vrijwilliger. Daarnaast verzamelen wij persoonsgegevens bij de aanvraag van een informatiematerialen en bij het aanmelden voor onderzoeken.

Deze gegevens worden verwerkt voor:

 • het tot stand brengen en uitvoeren van jouw donatie en/of donateurschap;
 • het verzenden van de nieuwsbrief;
 • het verzenden van MS-gerelateerde folders;
 • het uitvoeren van onderzoeken, in samenwerking met universiteiten en onderzoeksinstellingen;
 • het verzorgen van patiëntenactiviteiten -en evenementen, het zgn. Can Do Behandelprogramma en de MS-Kinderkampen;
 • deelname aan het Leef! met MS programma
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • (direct) marketingdoeleinden;
 • het behandelen van geschillen, vragen en klachten;
 • het optimaliseren van de werking van de website;
 • het in behandeling nemen van sollicitaties;
 • het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening.

Het Nationaal MS Fonds verzamelt gegevens zoals (bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties, donaties, deelname gegevens, of gegevens die relevant zijn indien je met ons in contact treedt of financieel bijdraagt aan onze doelstellingen als donateur, vrijwilliger, collectant, of deelnemer aan één van onze acties of evenementen.

Lees het volledige Privacy Statement

Je kunt ons volledige en meest actuele Privacy Statement terug vinden op onze website, nationaalmsfonds.nl/privacy-statement/.