Voorwaarden Eneco Klimaatonderzoek

 1.  Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op actie ‘Eneco Klimaatonderzoek’. Dit promotionele kansspel wordt georganiseerd voor Eneco door Organisator MYS Marketing B.V., Monitorweg 1, 1322 BJ Almere (info@mysmarketing.nl), ter promotie van nieuwe energiecontracten.
 2. Deze actie loopt van 1 januari 2023, 00.00 uur tot en met 31 december 2023, 00.00 uur.
 3. Deelname is alleen mogelijk als de deelnemer zijn/haar feitelijke woon- of verblijfplaats in Nederland heeft en 18 jaar of ouder is. Op verzoek van de organisator zal de deelnemer aantonen 18 jaar of ouder te zijn. Deelname is ook mogelijk door een e-mail te sturen naar info@mysmarketing.nl onder vermelding van ‘deelname aan actie Eneco Klimaatonderzoek op de onderwerp regel en voornaam, achternaam, postcode, huisnummer, geslacht en telefoonnummer in het bericht, alleen volledige inzendingen dingen mee. Per huishouden kan eenmaal worden deelgenomen.
 4. De volgende prijzen worden voor dit promotionele kansspel ter beschikking gesteld:
  • 1x Energiezuinige mobiele airco t.w.v. € 299,-
 5. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld of voor andere prijzen.
 6. De trekking van de winnende deelnemers zal op de volgende datum geschieden: 12 januari 2024
 7. De winnaars zullen uiterlijk twee weken na de trekking worden geïnformeerd over hun prijs door organisator. Prijswinnaars zullen hun medewerking verlenen aan promotionele activiteiten, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt hierbij in acht genomen.
 8. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Alle prijswinnaars worden uiterlijk binnen 3 (drie) maanden na afloop van deze actie bekendgemaakt op de website van MYS Marketing.
 9. Adverteerder en/of Organisator kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet ontvangen van verkeerde opgave of onvolledige gegevens door een deelnemer. De elektronische boekhouding/gegevensverwerking van Organisator geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs.
 10. Deelnemer garandeert dat hij/zij zelf de rechtmatige gebruiker is van het e-mailadres en/of het telefoonnummer dat wordt gebruikt voor deelname.
 11. De trekking van de prijswinnaars zal geschieden door een onafhankelijke persoon.
 12. Adverteerder en/of Organisator kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet bereikbaar zijn van haar website en/of elektronische postsysteem voor het inzenden van een Deelnemersgegevens.
 13. De gegevens van de winnaars worden door Organisator vastgelegd in een bestand. Deze persoonsgegevens, inclusief het e-mailadres, worden uitsluitend gebruikt om winnaars te informeren over het uitreiken van de prijzen. Op de verwerking van persoonsgegevens door de adverteerder is de privacyverklaring van de adverteerder.
 14. De eventueel verschuldigde kansspelbelasting, wordt betaald door Organisator.
 15. Van deelname uitgesloten zijn alle medewerkers van Adverteerder en/of Organisator, alsmede anderen die direct of indirect bij de organisatie van dit promotionele kansspel zijn betrokken.
 16. Klachten of vragen naar aanleiding van de uitvoering van deze actie kunnen bij de Organisator worden ingediend via het e-mailadres: info@mysmarketing.nl
 17. Deze actievoorwaarden worden aan deelnemers beschikbaar gesteld via de website www.klantactie.nl/eneco-klimaat/
 18. Deelname aan de actie houdt acceptatie van de actievoorwaarden in. Betwisting van deze actievoorwaarden zal niet in overweging worden genomen.
 19. Organisator handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014. 

Amsterdam, 25 mei 2023